Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Auto- ja kiinteistölasi Tampere Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 19.1.2023

1. Rekisterinpitäjä

Auto- ja kiinteistölasi Tampere Oy
Vihiojantie 6
33800 Tampere
(03) 254 9900
Y-tunnus: 0785892-3

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Marko Tuulola
marko.tuulola@aki-lasi.fi
0400 665 760

3. Mitä tietoja keräämme

Pääsääntöisesti saamme tietosuojaselosteen mukaisesti käsiteltävät henkilötiedot yhteydenottopyynnön yhteydessä henkilöiltä itseltään. Tekniset analytiikkatiedot tallentuvat vierailun yhteydessä automaattisesti evästeasetusten mukaisesti.

Yhteydenottopyynnön tehneiden osalta seuraavat tiedot kuuluvat rekisterin piiriin:

 • Etu- ja sukunimi / Yritystiedot
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Viestin sisältö

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme keräämiämme henkilötietoja pääsääntöisesti voidaksemme palvella asiakkaitamme paremmin, hoitaaksemme sopimussuhteeseen perustuvat velvollisuutemme, ja/tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Käytämme käsiteltyjä henkilötietoja myös yrityksemme ja asiakaspalvelumme kehittämiseen, esimerkiksi analytiikan tarjoamien tietojen kautta. Asiakkaiden tietoja voidaan käyttää asiakaspalveluun, viestintään ja asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitämiseen. Jos otat yhteyttä asiakaspalveluumme, käytämme annettuja tietoja kysymyksiin vastaamiseen ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen sekä viestisi käsittelyyn. Sinulla on oikeus pyytää lisätietoja ja/tai peruuttaa suostumuksensa tietojen keräämiseen, koska tahansa ottamalla meihin yhteyttä.

5. Henkilötietojen säilytys

Keräämämme henkilötiedot säilytämme tietosuojalainsäädännön vaatiman ajan sekä/tai niin kauan kun se on yksilöllisten tarpeiden mukaan hyödyllistä esimerkiksi asiakassuhteen ajan.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Säilytämme henkilötietojasi EU-alueella, emmekä siirrä niitä ETA-alueen ulkopuolelle. Pääsääntöisesti emme luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille, paitsi alla mainituissa poikkeustapauksissa:

 • Oikeudellinen syy
 • Voimme luovuttaa henkilötietoja ulkopuolisille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin on tarpeellista soveltuvan lain, sääntelyn tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; petoksen, identiteettivarkauden, rahanpesun, terrorismin rahoittamisen taikka tietoturva- tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai muutoin asian käsittelemiseksi; tai muun yleisen edun edellyttämän tarkoituksen varmistamiseksi lainsäädännön mukaisesti.

 • Valtuutetut palveluntarjoajat
 • Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita suorittaville valtuutetuille palveluntarjoajille, esimerkiksi kuljetuspalveluntarjoajalle. Palveluntarjoajat ovat sitoutuneet rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään tämän tietosuojaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

 • Erillinen suostumus
 • Voimme luovuttaa henkilötietoja ulkopuolisille osapuolille, kun olemme saaneet erillisen suostumuksen tietoja koskevalta henkilöltä. Henkilöllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä.

  7. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

  8. Evästeet

  Evästeet ovat verkkoselaimeesi tallentuvaa dataa, jotka koskevat esimerkiksi verkkosivuja, joilla olet vieraillut. Käytämme evästeitä analytiikkatietojen keräämiseen ja verkkosivun toimivuuden lisäämiseen. Näin voimme parantaa sivujamme ja tehdä niistä hyödyllisemmät asiakkaillemme. Evästeet liittyvät IP-osoitteeseesi, eikä niiden kautta kerätä muita yksilöintitietoja. Tietokooste, jonka saamme, on anonyymi, eikä siitä voi tunnistaa yksilöitä. Mikäli et halua, että näitä tietoja kerätään sinusta, voit poistaa evästeet selaimesi internet-asetuksista. Tällöin emme voi kuitenkaan taata verkkosivun toimivuutta, koska osa evästeistä ovat välttämättömiä.

  9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).